Home Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

Điều trị ngộ độc

Pha chế thuốc tiêm

Ngâm nhỏ giọt

Glipizide

Dung môi

Tanin

Thuốc nước chanh

Các phương pháp tách

Block title