Home Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

Chất sát khuẩn

Tanin

anthranoid

Cao thuốc

Các phương pháp tách

Lắng và Lọc

Hạ natri máu

Thiết bị dụng cụ

Nước cất pha tiêm

Block title