Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

Cao dược liệu

Chất đẳng trương

Ngâm nhỏ giọt

Quá trình khuếch tán

Mifepristone

Thiết bị dụng cụ

Lấy mẫu chất độc

Chiết xuất hoạt chất