Home Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

Thuốc nước chanh

Chiết xuất chất độc

Điều trị ngộ độc

Cao thuốc

Quá trình lọc

Chất đẳng trương

Bao phim

Nước cất pha tiêm

Block title