Home Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

anthranoid

Viên nhai

Phương pháp S.O.O

Đại cương ngộ độc

Thuốc nước chanh

Block title