Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

Thiết bị dụng cụ

Chất làm tăng độ tan

Chất đẳng trương

Chất sát khuẩn

Dung môi

Nước cất pha tiêm

Nước thơm

Thuốc nước chanh

Glipizide

Quá trình lọc