Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

Lắng và Lọc

Lắng

Các phương pháp tách

Quá trình khuếch tán

Ngâm nhỏ giọt

Chiết xuất hoạt chất

Cao dược liệu

Cao thuốc

Hạ huyết áp

Công nghệ lên men