Dược Chất

Dược Chất

Dược chất là thành phần quan trọng nhất của bất kỳ thuốc biệt dược nào, là thành phần gây nên tác dụng dược lý của cơ thể