Home Dược Lý

Dược Lý

Dược Lý của thuốc là các tác dụng của thuốc đến cơ thể. Thuốc Biệt Dược cung cấp các nghiên cứu về dược lý của thuốc.

sử dụng kháng sinh

Kháng nguyên

Block title