Bao phim

0
1626
viên bao phim
Rate this post

Bao phim

viên bao phim

     1.1Các nguyên liệu dùng trong bao phim

1.1.2 Chất tạo phim: polyme dùng để tạo chất màng thông thường phải hòa tan trong nhiều loại dung môi khác nhau và tạo thành một màng mỏng có độ bền thích hợp. Do có sẵn nhiều loại nguyên liệu bao do đó việc lựa chọn trong bao phim linh hoạt hơn bao đường cho phép điều chỉnh dễ dàng công thức theo yêu cầu. Dựa vào đặc điểm và tính chất của phim để chia làm 3 loại

– Polyme dùng để bao bảo vệ :dẫn xuất ete của cellulose HPC, HPMC, polyme acrylic

– Polyme dùng để bao tan ở ruột: có tính chất kháng dịch vị và dễ thấm dịch ruột như CAP, HPMCP, Eudragit L100, S100

– Poly me để bao kiểm soát giải phóng kéo dài : EC, Eudragit RL100,RS100

Các chú ý khi chọn polyme thích hợp do có sự khác nhau về độ nhớt và khối lượng phân tử. hầu hết các polyme đều ở dạng vô định hình, do đó nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh cần được xem xét. Khi nhiệt độ hạ thấp xuống dưới nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh các phân tử polyme trở thành bất động và thể hiện các tính chất của thủy tinh vô cơ như cứng, chắc, giòn. Nhiệt chuyển hóa thủy tinh ảnh hưởng nhiều tới tính chất cơ lý cải polyme như độ dẻo độ bám dính độ nhớ khả năng giải phóng dung môi và tính thấm

1.1.2 Chất hóa dẻo là nhũng chất làm giảm nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh, tăng tính mềm dẻo giảm hiện tượng nứt vỡ và cải thiện khả năng bám dính của màng vào nhân bao

Chú ý: tính ổn định và tính tương hợp. Tính ổn định yêu cầu chất hóa dẻo có áp suất thấp hơn để hạn chế sự bay hơi trong quá trình bao. Tính tương hợp là chất dẻo phải trộn lẫn được với polyme

1.1.3 Chất màu: Chất màu phải bền vững, an toàn, được cho phép sử dụng trong thực phẩm và dược phẩm

1.1.4 Dung môi : dùng để hòa tan hoặc phân tán các chất bao và là phương tiện vân chuyển chúng tới bề mặt nhân bao. Dung môi cần hòa tan hoặc phân tán các polyme và các thành phần khác, không màu, mùi, trơ, không độc và không dễ cháy, tốc độ bay hơi nhanh và không gây ô nhiễm môi trường

1.1.5 Chất chống dính

2, Nhóm chất màu

Các chất màu tan trong nước: sunset yellow, quinoline yellow, tartrazin loại này không tan trong dung môi hữu cơ do đó phải lựa chọn dung môi nước hoặc hỗn hợp dung môi có nước.

Các chất nhuộm màu dạng lake: là sản phẩm màu tan trong nước được hấp phụ lên chất mang thường làm muối nhôm. Loại này bền vững, có độ màu ổn định, đồng nhất giữa các lo

Các chất màu vô cơ : Titan dioxyd, talc, sắt oxyd

Các chất màu có nguồn gốc tự nhiên : vitamin B2, carmin

Lưu ý : – với chất màu tan trong nước tiến hành bao với các dung dịch có nồng đọ màu tăng dần, lượng dịch mỗi lân cấp chỉ nên vừa đủ thấm ướt bề mặt viên sau đó cần sấy nhẹ nhàng để hạn chế sự di chuyển màu

– với chất màu không tan trong nước chỉ sử dụng dung dịch màu có nồng độ nhất định, lớp màu đồng nhất đạt được sawu 10-15′, có thể sấy nhanh hoặc không do không có sự di chuyển màu

Một số dung môi được sử dung như :nước, ethanol, etyl acetat,aceton, tricloetan