Những biến đổi sinh lí của hệ tuần hoàn trong điều kiện vi khí hậu nóng

0
512
Những biến đổi sinh lý hệ tuần hoàn trong điều kiện nhệt độ thay đổi
Những biến đổi sinh lí của hệ tuần hoàn trong điều kiện vi khí hậu nóng
5 (100%) 1 vote

Những biến đổi sinh lí của hệ tuần hoàn trong điều kiện vi khí hậu nóng

Trong điều kiện vi khí hậu nóng sẽ có thể xảy ra những biến đổi sinh lí của hệ tuần hoàn sau: tần số mạch, cường độ lao động, nhiệt độ cơ thể,chức năng cơ quan, tổ chức, huyết áp, tần số mạch, các tính chất lý học của máu. Những biến đổi ấy sẽ được trình bày cụ thể như sau:
-Tần số mạch có thể xem như là một chỉ tiêu đơn giản để kiểm tra gánh nặng nhiệt đối với cơ thể. Nhiệt độ cơ thể tăng thì tần số mạch tăng, ngược lại, nhiệt độ cơ thể giảm thì tần số mạch sẽ giảm.
-Khi các yếu tố về cường độ lao động và môi trường ổn định thì tần số mạch phản ánh sự thay đổi nhiệt vùng lõi.
VD: Khi nhiệt độ hậu môn tăng một độ C thì tần số mạch tăng khoảng 33 nhịp / phút
-Nhiệt độ không khí cao và cường độ bức xạ nhiệt lớn đã gây nên những thay đổi nhiệt độ đáng kể,hàng loạt các chức năng của các cơ quan và tổ chức cót tham gia và đảm bảo còn nhiệt độ
+ Nhiệt độ không khí lớn hơn 29 độ C : . Làm tăng tần số co bóp của tim
. Nhiệt độ không khí tăng sẽ làm giảm trương lực mạch máu
. Nhiệt độ không khí tăng sẽ làm hạ huyết áp
– Nhiệt độ cơ thể tăng một độ thì tần số mạch tăng khoản 10 nhip / phút
– Để chẩn đoán về trạng thái căng thẳng nhiệt độ cũng như trạng thái hệ tim mạch nên người ta thường theo dõi tần số mạch trước lao động, trong lao độngvà sau khi lao động cũng như thời gian phục hồi sau lao động
+ Thời gian an toàn của tần số mạch là 140 lần / phút đối với người lao động trong nhiệt độ cao
Khi lao động trong điều kiện nhiệt độ không khí cao có sự thay đổi về huyết áp và có thể thay đổi tính chất vật lí của máu
+) Về huyết áp : – Lao động trong điều kiện vi khí hậu nóng sự thay đổi huyết áp có thể khác nhau và được xác điịnh bằng sự vận mạch nhằm tăng cường thải nhiệt mặt khác là mức độ bù đắp của những phản úng mạch máu
– Khi nhiệt độ không khí quá cao huyết áp tối đa thường tăng 5-10 mmHg huyết áp tối thiểu bình thường hoặc hơi giảm
+) Ảnh hưởng về tính chất của máu, biến đổi tùy theo mức độ: có ba mức độ cụ thể như sau:
+ Mức độ 1: phản ứng có tính chất sinh lí thích nghi; nước thoát từ trong tế bào ra ngoài tế bào nhằm đảm bảo cho máu về yêu cầu tỏa nhiệt; xét nghiệm hồng cầu huyết sắc tố trong máu giảm.
+Mức độ 2 : nếu tiếp tục mất nước máu bị cô lại. Khi đó xét nghiệm thấy hồng cầu và huyết sắc tố đều tăng.
+ Mức độ 3: mất nước ở mức độ cao ,máu tiếp tục bị cô lại nhưng hồng cầu lại giảm và huyết sắc tố đều giảm do huyết tán