Quá trình lọc

0
508
lọc
Rate this post

Quá trình lọc

lọc

I, Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lọc

Những đại lượng quan trọng của quá trình lọc là năng suất lọc, độ  tách nước độ ẩm của bã. Những yếu tố cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lọc gồm

  • Huyền phù : Khối lượng, kích thước, bề mặt dạng và tính ỳ và độ phân tán của hạt trong huyền phù, nhiệt độ độ nhớt tính điện ly của chất lỏng trọng lượng riêng cuả nước trong và bã
  • Vách lọc gồm vách ngăn và bã: thể tích, kích thước chiều cao mao quản dạng mao quản trở lực của vách ngăn
  • một số yếu tố khác : chênh lệch áp suất ở hai đầu vách lọc, vận tốc dòng chảy qua vách lọc tính chất bã chế độ dòng chảy

1, Ảnh hưởng của lớp bã

Vận tốc của nước trong ty lệ thuận với động lực và tỷ lệ nghịch với trọng lực. Trợ lực của vách ngăn thường rất nhỏ so với trở lục của lớp bã, nên trở lực chính của qúa trình lọc phụ thuộc chủ yếu vào trở lực của lớp bã. vì vậy sự hình thành lớp bã và độ xốp của lớp bã có vai trò rất quan trọng đối với quá trình lọc. Lớp bã càng mỏng và độ xốp càng lớn tình khả năng chảy qua của chất lỏng càng nhanh. Do đó lớp bã cần thể tích tự do và số lượng mao quản lớn. Trở lực tăng nhanh khi mới bắt đầu hình thành lớp bã, khi đến một độ dày nào đó thì trở lực sẽ tăng chậm lại và tuyến tính với chiều dày. Do đó để cho quá trình lọc được tốt để cho dòng chất lỏng chảy qua dược dễ dàng thì lớp bã cần phai có trở lực nhỏ tương ứng với lớp bã có chiều dày và cấu tạo thích hợp

2, Ảnh hưởng của kích thước hạt rắn trong lớp bã

Lượng chất lỏng chảy qua lớp bã phụ thuộc vào kích thước của mao quản nên cũng bị ảnh hưởng bởi kích thước của từng hạt riêng lẻ. hạt nhỏ sẽ tạo ra mao quả nhỏ nên trở lực sẽ lớn và dòng chảy chất lỏng chảy rất khó khăn.Thực té các hạt trong lớp bã có kích thước không đều nhau. Các hạt có kích thước lớn sẽ tạo mao quản lớn còn các hạt nhỏ hơn dễ chui vào mao quản lớn làm mất thể tích tự do và do đó kích thước hạt không đồng đề thì trở lực lớp bã càng lớn. Lớp bã gồm các hạt lớn sẽ tạo tành mạng mao quản có kích thước lớn và dòng chất lỏng chảy qua sẽ dễ dàng hơn. Lớp bã có những hạt nhỏ sẽ có tổng diện tích bề mặt lớn hơn so với lớp bã của những hạt lớn, còn ẩm thì được phân bố đều khắp các bề mặt cảu hạt. Nói chung lớp bã mà có những hạt lớn thì quá trình lọc sẽ thuận lợi hơn.

3, Ảnh hửởng của bề mặt hạt, dạng hạt và tính ỳ của hạt

Bề mặt của hạt có ảnh hưởng đến cấu tạo của lớp bã. Bề mặt hạt gồ ghề sẽ tạo điều kiện thật lợi cho hiện tượng bắt cầu, tạo khả năng tốt cho sự tạo ẩm. Dạng hạt và tính ỳ của hạt cũng ảnh hưởng đến sự hình thành lớp bã.

Hình dạng hạt rất đa dạng có thể là hình đa diện hình tròn, dạng sợ hay dạng tấm. Thể trạng hạt có thể là cứng hay mềm có thể đàn hồi hoặc dẻo. Bã có thẻ là tập hợp những hạt rắn có cấu tạo đa dạng

Chia sẻ
Bài trướcLắng và Lọc
Bài tiếp theoGlipizide