Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

Ngộ độc CO

Chiết xuất chất độc

Lấy mẫu chất độc

Điều trị ngộ độc

Phân bố chất độc

Đại cương ngộ độc

Pha chế thuốc tiêm

Mifepristone

Lansoprazole