Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

Phân bố chất độc

Pha chế thuốc tiêm

Mifepristone

Lansoprazole

Thiết bị dụng cụ

Chất đẳng trương