Phân tích sự biến đổi về nhiệt độ trung tâm và nhiệt độ da trong điều kiện vi khí hậu nóng

0
315
Sự biến đổi nhiệt độ trung tâm và nhiệt độ da
Rate this post

Sự biến đổi về trung tâm và nhiệt độ da trong điều kiện vi khí hậu nóng:

+ Nhiệt độ trung tâm

– Nhiệt độ trung tâm là nhiệt độ vùng lõi được đo ở những vùng nằm sâu trong cơ thể là nhiệt độ trực tiếp ảnh hưởng tới tốc độ các phản ứng sinh học xảy ra trong cơ thể là mục đích các hoạt động điều nhất.
– Nhiệt độ vùng là phản ánh sự trữ nhiệt của cơ thể vì vậy người ta dùng nó làm chỉ điển sinh lý để đánh giá mức độ nóng của vi khí hậu và xem nhiệt độ trung tâm là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá trạng thái nhiệt độ của cơ thể cũng như xem xét những biến đổi của nó với sự thay đổi của cân bằng nhiệt.
– Nhiệt độ vùng lõi thường được đo bắng ba điểm trực tràng dưới lưỡi và hố nách.
. Nhiệt độ ở trực tràng phản ánh nhiệt độ lõi chính xác
. Nhiệt độ ở hố nách thấp hơn ở trực tràng 0,5 độ
. Nhiệt dưới lưỡi thấp hơn nhiệt độ trực tràng 0,6-0,7 độ nhưng được sử dụng nhiều vì thuận lợi và đo được ngay trong điều kiện lao động.
– Nhiệt độ vùng lưỡi bình thường 37+- 0,5 độ lao động trong môi trường nóng có thể lên tới 38-39 độ
Khi tăng trên 38,5 độ có nguy cơ say nóng

+ Nhiệt đô da:

chịu ảnh hưởng của yếu tố môi trường nhiều hơn có thể dùng để đánh giá hiệu quả điều nhiệt.
– Nhiệt độ da liên quan chặt chẽ đến sự biến đổi thân nhiệt đặc biệt là da trán
– Trong điều kiện bình thường nhiệt độ da khác ở các phần khác trên cơ thể
. Nhiệt độ da ngực khoảng 33,5 độ
. Nhiệt độ da bàn tay khoảng 32 độ
. Nhiệt độ mu bàn chân khoảng 28 độ
– Nhiệt độ da ngực nhiệt độ 32-34 độ có cảm giác dễ chịu
Nhiệt độ dưới 32 độ có cảm giác lạnh
Nhiệt độ trên 34 độ có cảm giác nóng
– Sự thải nhiệt của cơ thể ra môi trường chủ yêu từ bề mặt da nhưng nhiệt độ da ở các phần khác nhau của cơ thể lại không giống nhau. Vì vậy để đánh giá về tình trạng thải nhiệt cần sử dụng chỉ số nhiệt độ trung bình da (nhiệt độ da)
+ Ở nhiệt độ môi trường (25-30 độ) dùng phương pháp ba điểm của butan.A.C
Nhiệt độ da bằng 0,5 nhiệt độ ngực+0,36 nhiệt độ cẳng chân+0,14 nhiệt độ cẳng tay
Đối với người việt nam công thức trên được hiệu chỉnh như sau:
Nhiệt độ da bằng 0,42 nhiệt độ ngực + 0,39 nhiệt độ cẳng chân 0,19 nhiệt độ cẳng tay
Ở điều kiện môi trường nóng thì sử dụng 1 trong 2 công thức trên để tính nhiệt độ trung bình da
Bình thường nhiệt độ da trung bình 31-33 độ
Khi nhiệt độ da 32-34 độ cho ta cảm giác mát mẻ
Nhiệt độ da trên 34 độ cho ta cảm giác nóng
Nhiệt độ dưới 32 độ cho ta cảm giác lạnh.

Vậy cả nhiệt độ da và nhiệt độ lõi đều chịu ảnh hưởng bởi vi khí hậu nóng. Khi vi khí hậu nóng tăng lên thì nguy cơ say nóng tăng, thân nhiệt cơ thể sẽ theo đó tăng lên. Vì vậy cần có những biện pháp can thiệp kịp thời khi gặp điều kiện vi khí hậu nóng và cần tìm hiểu về các cách xử trí khi gặp say nóng.