Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

Lắng và Lọc

Đại cương ngộ độc

Pha chế thuốc tiêm

Chiết xuất chất độc

Thuốc nước chanh

Dung môi

Chất độc nitrogen oxid

Điều trị ngộ độc