Home Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

Lắng

Pha chế thuốc tiêm

Tanin

Ngâm nhỏ giọt

Dung môi

Thiết bị dụng cụ

Lắng và Lọc

Đại cương ngộ độc

Block title