Home Bào Chế

Bào Chế

Bào chế thuốc biệt dược là kỹ thuật sản xuất dược phẩm quan trọng đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, một thuốc chất lượng tốt hay không phụ thuộc lớn vào kỹ thuật bào chế!

Tanin

Ngâm nhỏ giọt

Lắng

Dung môi

Chất đẳng trương

Cao dược liệu

Block title